Дисципліни

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

за освітньо-професійною програмою Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем


Назва освітнього компоненту Вид освітнього
компоненту
Кількість
кредитів
Викладач
1. Інтелектуальна власність та патентознавство-1.
Право інтелектуальної власності
Нормативний 1 Професор Цибульов Павло Миколайович
2. Інтелектуальна власність та патентознавство-2.
Патентознавство та здобуття прав
Нормативний 2 Доцент Чікін Сергій Вікторович
3. Основи інженерії та технології сталого розвитку Нормативний 2 Доцент Джигирей Ірина Миколаївна
4. Практикум з іншомовного професійного спілкування Нормативний 3 Доцент Лук’яненко Валентина Володилирівна
5. Управління проектами в наукоємному машинобудуванні Нормативний 3 Доцент Кривова Світлана Георгіївна
6. Проектування двигунів ракетно-космічних апаратів Нормативний 3,5 Доцент Зінченко Дмитро Миколайович
Доцент Бєлогуров Станіслав Олексійович
7. Курсовий проект з проектування двигунів
ракетно-космічних апаратів
Нормативний 1,5 Доцент Зінченко Дмитро Миколайович
Доцент Бєлогуров Станіслав Олексійович
8. Засоби та методи дистанційного зондування землі Нормативний 4 Доцент Мариношенко Олександр Петрович
Професор Кохан Світлана Станіславівна
9. Методи проектування конструкцій ракет-носіїв Нормативний 4 Професор ‪Архипов Олександр Геннадійович
Старший викладач Яковенко Петро Олексійович
10. Механіка руйнування і залишковий ресурс Нормативний 4 Професор Архипов Олександр Геннадійович
11. Системи керування мікросупутниками Нормативний 4 Професор Рижков Лев Михайлович
12. Наукова робота за темою магістерської дисертації-1 Нормативний 2 Професор Кондратьєв Андрій Валерійович
13. Наукова робота за темою магістерської дисертації-2 Нормативний 2 Доцент Мариношенко Олександр Петрович
Практика Нормативний 14 Доцент Мариношенко Олександр Петрович
Назва освітнього компоненту Вид освітнього
компоненту
Кількість
кредитів
Викладач
14. Проектування систем ракет-носіїв Вибіркова 4 Професор Рижков Лев Михайлович
Професор ‪Архипов Олександр Геннадійович
Доцент Шевцов Василь Юхимович
15. Принципи побудови систем і агрегатів літальних апаратів Вибіркова 4 Професор Рижков Лев Михайлович
Старший викладач Яковенко Петро Олексійович
16. Проектування конструкцій космічних апаратів Вибіркова 4 Доцент Мариношенко Олександр Петрович
Доцент Шевцов Василь Юхимович
17. Спеціальні розділи механіки композиційних матеріалів Вибіркова 4 Професор Архипов Олександр Геннадійович
18. Композиційні матеріали в аерокосмічній галузі Вибіркова 4 Професор ‪Архипов Олександр Геннадійович
19. Проектування конструкцій з композиційних матеріалів Вибіркова 4 Професор Архипов Олександр Геннадійович
20. Новітні технології в авіації і космонавтиці Вибіркова 4 Асистент Конотоп Дмитро Ігорович
21. Математичні методи моделювання тіл та поверхонь Вибіркова 4 Асистент Конотоп Дмитро Ігорович
22. Методи аналізу просторового розташування 3D-моделей Вибіркова 4 Асистент Конотоп Дмитро Ігорович
23. Методи числового моделювання РКА Вибіркова 6 Асистент Конотоп Дмитро Ігорович
Старший викладач Борисов Віктор Васильович
24. Обчислювальна механіка Вибіркова 6 Доцент Зінченко Дмитро Миколайович
Старший викладач Борисов Віктор Васильович
25. Числові методи динаміки ЛА Вибіркова 6 Доцент Зінченко Дмитро Миколайович
26. Телеметрія і управління РКА Вибіркова 6 Старший викладач Шолохов Олексій Вікторович
27. Автоматизація проектування РКА Вибіркова 6 Доцент Зінченко Дмитро Миколайович
Старший викладач Борисов Віктор Васильович
28. Механотроніка РКА Вибіркова 6 Старший викладач Шолохов Олексій Вікторович