Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

БАКАЛАВР – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі повної середньої загальної освіти або на базі диплому молодшого спеціаліста здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Варто звернути увагу у 2021 році

  • Конкурсний бал : Максимальний бал — 200.
  • Подається 5 заяв на 5 спеціальностей. Заяви виставляються в пріоритетності від 1 до 5.

01 лютого – 05 березня Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні

21 травня – 16 липня Зовнішнє незалежне оцінювання

01 липня Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

1 – 13 липня Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань

14 липня Початок прийому заяв та документів

16 липня 18:00 Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають проходити творчий конкурс (мають право складати вступні іспити, співбесіду), що проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського

17 липня Строки проведення співбесід

23 липня 18:00 Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня

не пізніше 28 липня 12:00  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

02 серпня 18:00 Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

не пізніше 09 серпня   Зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 11 серпня закінчення прийому копій документів для отримання спеціальних умов участі у конкурсі (для вступників, які беруть участь у конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб та претендують на переведення)

12 серпня 17:00 –  Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

  не пізніше 17 серпня – Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Конкурсний бал відповідно до Розділу VII п.7:
КП1 х П1 + КП2 х П2 + КП3 х П3 + КП4 х МЛ + КП5 х А + КП6 х ОУ
Конкурсний
показник
Коефіцієнт Сертифікат ЗНО
КП1 0,2 х П1 Українська мова
КП2 0,5 х П2 Математика
КП3 0,25 х П3 Фізика, або Іноземна мова, або Історія України,
або Хімія, або Географія, або Біологія
КП4 0 МЛ Мотиваційний лист
КП5 0 А Середній бал свідотства про ПЗСО
КП6 0,05 х ОУ Підготовчі курси закладів вищої освіти від (0 до 100)
Конкурсний бал має бути не менше ⇒ 125,0 балів.

Галузевий коефіцієнт (ГК)  дорівнює — 1.02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (освітні програми), які передбачені в (Додаток 2 до Умов прийому до закладів вищої освіти в 2021 році — Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка), та 1.00 в інших випадках;

Сільський коефіцієнт (СК) дорівнює — 1.02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1.05 — для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

В інших випадках — 1.00.


Додаткові бали
Окрім додаткових балів за МАН, олімпіади, чемпіонати, діють додаткові бали за участь у олімпіадах для абітурієнтів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Для технічних спеціальностей можуть нараховуватись від 1 до 20 балів для одного з предметів, але не вище 200 балів.

Бюджетні місця: 

2020 рік – 70 місць (денна форма навчання) Максимальні обсяги державного замовлення в 2020 році

2021 рік – Очікується місць (денна форма навчання)

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році:

Денна форма навчання: 22 400 грн./рік
Заочна форма навчання: 13 000 грн./рік

Сетифікати ЗНО (* Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 рр.):

1. Українська мова*  – відповідно до  Додаток 4 до Умов прийому до закладів вищої освіти в 2021 році — Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів П.3. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

2. Математика (Профільного рівня*

3. На вибір: Фізика*, або Іноземна мова*, або Історія України*, або Хімія*, або Географія*, або Біологія *

Бюджетні місця: 

2020 рік – 35 місць (денна форма навчання) Максимальні обсяги державного замовлення в 2020 році

2021 рік – Очікується місць (денна форма навчання)

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році:

Денна форма навчання: 22 400 грн./рік
Заочна форма навчання: 13 000 грн./рік

Сетифікати ЗНО (* Можливо вступати за сертифікатами ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 рр.):

1. Українська мова*  – відповідно до  Додаток 4 до Умов прийому до закладів вищої освіти в 2021 році — Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів П.3. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватися результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури.

2. Математика (Профільного рівня*

3. На вибір: Фізика*, або Іноземна мова*, або Історія України*, або Хімія*, або Географія*, або Біологія *

Відбіркова комісія ІАТ (для спеціальностей 134 та 173) знаходиться:

28 корпусі 117 ауд (м. Київ, вул. Боткіна 1).

Telegram – abityrientIAT

E-mail – vk.iat.kpi@gmail.com

Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ІАТ: +38 (096) 313-37-38