Силабуси

НОРМАТИВНІ освітні компоненти

за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

за освітньо-професійною програмою Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем


Назва освітнього компоненту Вид освітнього компоненту Кількість кредитів Переглянути
1. Інтелектуальна власність та патентознавство-1. Право інтелектуальної власності Нормативний 1 Переглянути
2. Інтелектуальна власність та патентознавство-2. Патентознавство та здобуття прав Нормативний 2 Переглянути
3. Основи інженерії та технології сталого розвитку Нормативний 2 Переглянути
4. Практикум з іншомовного професійного спілкування Нормативний 3 Переглянути
5. Управління проектами в наукоємному машинобудуванні Нормативний 3 Переглянути
6. Проектування двигунів ракетно-космічних апаратів Нормативний 3,5 Переглянути
7. Курсовий проект з проектування двигунів ракетно-космічних апаратів Нормативний 1,5 Переглянути
8. Засоби та методи дистанційного зондування землі Нормативний 4 Переглянути
9. Методи проектування конструкцій ракет-носіїв. Нормативний 4 Переглянути
10. Механіка руйнування і залишковий ресурс Нормативний 4 Переглянути
11. Системи керування мікросупутниками Нормативний 4 Переглянути
12. Наукова робота за темою магістерської дисертації-1 Нормативний 2 Переглянути
13. Наукова робота за темою магістерської дисертації-2 Нормативний 2 Переглянути
Практика Нормативний 14 Переглянути
Назва освітнього компоненту Вид освітнього компоненту Кількість кредитів Переглянути
14. Проектування систем ракет-носіїв Вибіркова 4 Переглянути
15. Принципи побудови систем і агрегатів літальних апаратів Вибіркова 4 Переглянути
16. Проектування конструкцій космічних апаратів Вибіркова 4 Переглянути
17. Спеціальні розділи механіки композиційних матеріалів Вибіркова 4 Переглянути
18. Композиційні матеріали в аерокосмічній галузі Вибіркова 4 Переглянути
19. Проектування конструкцій з композиційних матеріалів Вибіркова 4 Переглянути
20. Новітні технології в авіації і космонавтиці Вибіркова 4 Переглянути
21. Математичні методи моделювання тіл та поверхонь Вибіркова 4 Переглянути
22. Методи аналізу просторового розташування 3D-моделей Вибіркова 4 Переглянути
23. Методи числового моделювання РКА Вибіркова 6 Переглянути
24. Обчислювальна механіка Вибіркова 6 Переглянути
25. Числові методи динаміки ЛА Вибіркова 6 Переглянути
26. Телеметрія і управління РКА Вибіркова 6 Переглянути
27. Автоматизація проектування РКА Вибіркова 6 Переглянути
28. Механотроніка РКА Вибіркова 6 Переглянути