Основні нормативні документи

які регламентують освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського:

стаття 46 Закону України «Про вищу освіту» «Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти», розділу VIII;

стаття 62 Закону України «Про вищу освіту» «Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти»;

стаття 63 Закону України «Про вищу освіту» «Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти»;

Статут КПі ім. Ігоря Сікорського;

Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу;

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Правила внутрішнього розпорядку;

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ „КПІ” ;

частина 3, абзац 2 ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».


Наказ 7/178 від 01.10.2020 “Про затвердження Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/179 від 01.10.2020 “Про затвердження Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/177 від 01.10.2020 “Про затвердження Положення про визнання в КПІ ім.Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Наказ 7/172 від 24.09.2020 “Про затвердження Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/175 від 30.09.2020 “Про затвердження Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/174 від 30.09.2020 “Про затвердження Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 1/171 від 23.09.2020 “Про створення системи протидії корупції в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/170 від 22.09.2020 “Про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/165 від 10.09.2020 “Про затвердження Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Наказ 7/164 від 09.09.2020 “Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 1/273 від 14.09.2020 “Про затвердження Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наказ 1/266а від 04.09.2020 ” Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року для здобувачів вищої освіти 2020 року зарахування

Наказ 7/159 від 01.09.2020 “Про затвердження положень департаменту навчально-виховної роботи та його структурних підрозділів

Наказ 7/157 від 28.08.2020 від 28.08.2020 “Про затвердження Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання

Наказ 7/155 від 27.08.2020 “Про пільгове кредитування для здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наказ 7/153 від 26.08.2020 “Про затвердження Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наказ 7/149 від 26.08.2020 “Про укладання договорів про навчання між Університетом та вступником

Наказ 7/148 від 21.08.2020 “Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2020/2021 навчального року

Розпорядження 5/154 від 20.08.2020 “Про підписання додаткових угод зі здобувачами вищої освіти

Наказ 7/137 від 05.08.2020 “Про затвердження Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/136 від 05.08.2020 “Про затвердження Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачів вищої освіти КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/130 від 27.07.2020 “Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/124 від 20.07.2020 “Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/121 від 20.07.2020 “Про діяльність клубів у КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 1/230 від 08.07.2020 “Про внесення змін до наказу від 01.04.2020 номер 1/131 “Про затвердження переліку освітніх програм університету, гарантів освітніх програм та науково-методичних комісій університету зі спеціальностей

Наказ 7/103 від 22.06.2020 “Про затвердження Положення про академічну мобільність КПІ імені Ігоря Сікорського

Наказ 7/86 Про затвердження Тимчасового регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Тимчасового регламенту організації і проведення захистів дипломних робіт (проектів)/магістерських випускних екзаменів

Наказ 7/47 від 02.03.2020 “Про затвердження Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Наказ 7/73 від 17.04.2020 “Про затвердження Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наказ 7/71 від 07.04.2020 “Про затвердження Положення про сертифікатні програми КПІ ім.Ігоря Сікорського