Матеріально-технічне забезпечення

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти кафедри космічної інженерії

Адреса приміщення Найменування власника майна Площа (кв. метрів)
Навчальний корпус № 1 (пр-т Перемоги 37) КПІ імені Ігоря Сікорського 27945,1
Навчальний корпус № 28 (вул. Боткіна 1) КПІ імені Ігоря Сікорського 32349,7
Найменування приміщення Площа приміщень (кв. метрів)
усього у тому числ
власних орендо-ваних зданих в оренду

1.
Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
113908,15 113908,15
– приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення,
кабінети, лабораторії тощо)
95926,15 95926,15
– комп’ютерні лабораторії 12615,0 12615,0
– спортивні зали 5367,0 5367,0
2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників 9018,0 9018,0
3. Службові приміщення 6601,1 6601,1
4. Бібліотека у тому числі читальні зали 14662,2 14662,2
5. Гуртожитки 143974,5 143974,5 714,35
6. Їдальні, буфети 6686,43 6686,43
7. Профілакторії, бази відпочинку 23735,0 23735,0
8. Медичні пункти 3962,0 3962,0
9. Інші
Найменування   лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа Аудиторія, корпус Площа Найменування обладнання,   устаткування, їх кількість
Комп’ютеризовані лабораторії № 222, корп. №28 37,7 кв. м Сучасні комп’ютерні комплекси, мультимедійний комплекс
(інтерактивна дошка, 1 комп’ютер, проектор), слайд проектор
№ 311, корп. №28 33,2 кв. м
№ 301, 303, корп. №28 58,4 кв. м
Лабораторії аерокосмічного інжинірингу (проектування РКТ – 115а, технології виготовлення РКТ -115б) № 115, корп. №28 67,8 кв. м Сучасних комп’ютерні комплекси (графічні станції), мультимедійний комплекс
(інтерактивна дошка, 1 комп’ютер, проектор), слайд проектор, технологічне обладнання
Лабораторія діагностики авіаційної та ракетно-космічної техніки № 012, корп. №28 36,9 кв. м Діагностичні прилади та стенди
Лабораторія технології створення   ракетно-космічної техніки №21, корп. №28 33,7 кв. м Обладнання для моделювання і створення макетів ЛА
Лабораторія моделювання ЛА №20, корп. №28 51,0 кв. м
Лабораторія роботизованих комплексів №015, корп. №28 39,5 кв. м Обладнання для створення роботизованих комплексів
Комплекс лабораторій будови, досліджень, керувань авіаційної та ракетно-космічної техніки та їх зразків Стендова зала, корп. №28 830 кв. м Авіаційна та ракетно-космічна техніка (АН-24Т, МІГ-23, МІ-2, препаровані)

Матеріально-технічне забезпечення компанії партнера FireFly Aerospace (Дуальна освіта)