Спеціальності, освітні програми

Бакалавріат – 3 р 10 міс
Магістратура – 1 р 4 міс або 1 р 9 міс (освітньо-професійна, освітньо-наукова)

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з вищою освітою усіх трьох рівнів:

  • першого (бакалавр)
  • другого (магістр)
  • третього, вперше запровадженого, освітньо-наукового (доктор філософії)

Спеціальність:

134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”


 Освітня програма:

Переглянути освітньо-професійну програму «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем» (Aerospace and roket systems engeneering) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції від 20 січня 2020 року (гарант освітньої програми к.т.н., доцент Мариношенко Олександр Петрович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.


ІНЖЕНЕРІЯ АВІАЦІЙНИХ ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНИХ СИСТЕМ  (наукова)


Фахівець із цієї спеціальності – це людина, яка користуючись знаннями з математики, фізики, будівельної механіки, теоретичної механіки, металознавства, програмування, комп’ютерних технологій технологій виробництва, створює на їх основі сучасні аерокосмічні системи та комплекси і з використанням сучасних інформаційних технологій за допомогою яких приймаються науково обґрунтовані оптимальні рішення

1. Створення навчально-наукового Інституту аерокосмічних технологій у складі КПІ імені Ігоря Сікорського і кафедри Космічної інженерії стало цілком закономірним результатом розвитку авіа- та ракетно-космічної техніки, враховуючи, що Україна – авіаційна та космічна держава з багатим минулим та впевненим потенціалом на майбутнє.

Історично КПІ завжди був флагманом у авіа та ракето будуванні і підготовці фахівців для цих галузей. Микола ДелонеІгорь СікорськийБрати КасьяненкиСергій КорольовОлександр МікулінАрхип Люлька та багато інших були провідниками ідей сучасного авіа і ракетобудування. Сьогодні КПІ імені Ігоря Сікорського пишається тим, що його викладачі та студенти заклали фундамент авіаційної і ракето – космічної могутності  України.

Кафедра космічної інженерії здійснює підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з авіа-та ракетно-космічного напряму за спеціальністю 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” освітніми програмами (спеціалізаціями): “Ракетні та космічні комплекси”  і  “Інженерія авіаційних та ракето-космічних систем” шляхом системної взаємодії практиків – дослідників із студентами та викладачами. Об’єднанням теорії і практики на створюють платформу для розкриття творчого потенціалу здобувачів вищої освіти і молодих фахівців, залучаючи, при цьому, молоде покоління у процес  створення сучасних літальних апаратів різного класу і застосування від літаків до супутників і ракетоносіїв.

Випускники володіють фундаментальними знаннями у галузі проектування, створення та експлуатації новітньої авіа- та ракетно-космічної техніки із використанням сучасних програмних продуктів, технічних засобів, комп’ютерних і комп’ютеризованих систем та інформаційних технологій проектування як спеціального так і загального призначення для різноманітних галузей науки і промисловості.

Здобувачі вищої освіти також навчаються за дуальною системою по розроблених програмам навчання, які передбачають спільну із компанією NOOSPHERE (США) (в Україні – Громадська організація “АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА”) цільову підготовку магістрів для ракетно-космічної компанії FIREFLY (США) (в Україні – ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”). Водночас майбутні магістри поєднують навчання з роботою у Центрі ТОВ “ФАЙЄРФЛАЙ АЕРОСПЕЙС УКРАЇНА”, працюючи над реальними проектами з розроблення легких ракетоносіїв, які доставлятимуть вантажі у космічний простір (супутники).

2. Нашими партнерами є: Firefly Aerospace (США), Noosphere (Україна), Boeing (США), ABRIS – DG (Україна), ТОВ “Аеропракт”АНТК “Антонов”КД КБ “Луч”.

Тому випускники нашої кафедри можуть працювати на цих підприємствах.

3. На кафедрі разом із партнерами створюються високотехнологічні навчально-наукові лабораторії зі створення, дослідження і випробування сучасних літальних апаратів. в яких здобувачі освіти не тільки отримують практичний досвід а і проводять наукові дослідження.

Під час навчання студентська молодь активно працює в гуртках та об’єднаннях аерокосмічного напряму:  авіаційної інженерії, ракетно-космічної інженеріїробототехнічної інженерії, зі створення дронів  і дрон-рейсингу та інші.

Можливість відчути себе інженером конструктором:✈  МІГ-23 ✈ АН24Т  🚁  МІ 2.

4. Здобувачі вищої освіти, що обрали спеціальність “Авіаційна та ракетно-космічна техніка” мають можливість:

– навчатися у сучасних навчально-наукових лабораторіях із використанням сучасних інформаційних технологій, що застосовуються при створенні новітньої авіаційної та ракетно-космічної техніки;

– вдосконалювати рівень володіння англійською мовою, шляхом вивчення частини навчальних дисциплін англійською мовою;

– бути активним учасником програм академічної мобільності із навчальними закладами іноземних країн;

– отримувати стипендії за умов успішного навчання;

– проживати у гуртожитках КПІ імені Ігоря Сікорського (для всіх бажаючих іногородніх студентів);

– брати участь у різноманітних виставках, конкурсах, фестивалях, змаганнях форумах інше;

– активно проводити своє дозвілля у колективах художньої самодіяльності та спортивних секціях і командах та багато іншого.