Толстой Сергій Анатолійович

Асистент


E-mail: graf.tolstoi84@gmail.com

Викладає дисципліни:

Назва освітнього компоненту Вид освітнього компоненту Кількість кредитів Переглянути
1. Новітні технології в авіації і космонавтиці Вибіркова 4 Переглянути
2. Математичні методи моделювання тіл та поверхонь Вибіркова 4 Переглянути
3. Методи аналізу просторового розташування 3D-моделей Вибіркова 4 Переглянути