Навчально-методичний відділ

Навчальні видання

Процедура надання відповідного грифа – офіційне визнання відповідності навчальних матеріалів вимогам освітніх стандартів, стандартів КПІ ім. Ігоря Сікорського, навчальних програм,…

Методична комісія

Методичну комісію Iнстуту аерокосмічних технологій створено з метою забезпечення координації сумісних дій деканату та кафедр інституту з питань підвищення якості…