Освітня програма “Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем”


Магістратура

Переглянути освітньо-професійну програму «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем» (Aerospace and roket systems engeneering) другого (магістерського) рівня вищої освіти нової редакції від 20 січня 2020 року (гарант освітньої програми к. т.н., доцент Мариношенко Олександр Петрович), розробленої відповідно до рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з врахуванням стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти.


📌 Навчальні плани – переглянути

📌 Дисципліни – переглянути

📌 Силабуси – переглянути

 Обговорення (Партнери):

💼 Візит керівника україно-американської аерокосмічної компанії “FireFly Aerospace”

 💼 КПІ та АНТОНОВ: спільно готуватимуть кадри для авіації